Het inschrijfgeld voor de normale estafettes per ploeg/per onderdeel bedraagt:

€ 15,00 voor iedereen (pupillen, ABCD-junioren  en seniorenploegen)

Het inschrijfgeld voor 10x40m en 10x60m is € 15,00 per ploeg en de kosten voor de 10x100m bedragen € 22,00 per ploeg.

Betaling

Na inschrijving van een ploeg kunt u, wanneer u ingelogd bent met uw naam en wachtwoord, kiezen voor "factuur tonen". Hier staat het totaal te betalen bedrag voor één of meerdere ingeschreven ploegen. Maak bij inschrijving het te betalen inschrijfgeld over op banknummer NL71ABNA 0415 073 049 tnv Atletiekvereniging Startbaan, onder vermelding van het factuurnummer.

Wanneer het bedrag is overgeschreven en door ons is verwerkt kunt u dat op de getoonde factuur zien. Wanneer u in een later stadium opnieuw een ploeg inschrijft, wordt de factuur aangepast aan het bedrag dat op dat moment nog openstaat. Het factuurnummer blijft verder gelijk. Er moet voor elke ploeg betaald te worden, ook wanneer de ploeg zich uiteindelijk toch terugtrekt. Wacht niet met betalen tot het laatste moment; het is voor ons veel werk om betalingsherinneringen te moeten versturen.

Aandachtspunt

Voor het begin van het NEK moet het inschrijfgeld ontvangen zijn. Houd hierbij rekening met de verwerkingstijd van de banken. Een team waarvoor niet betaald is, wordt uitgesloten van deelname.